หน้าแรก » อิฐมอญแดง มอก.77-2565 » อิฐแพ็คและจัดส่งแบบพาเลท

อิฐแพ็คและจัดส่งแบบพาเลท

อิฐแพ็คและจัดส่งแบบพาเลท

อิฐแพ็คและจัดส่งแบบพาเลท

-ทางโรงงานจัดส่งอิฐแบบแพ็คพาเลทเท่านั้น สะดวกในการเช็คสินค้าและเคลื่อนย้าย