หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

การพัฒนาที่สำคัญปีที่ผ่านมา
   
2548:
ขยายกำลังการผลิต โดยการเพิ่มเครื่องจักร 1 เครื่อง และคลังสินค้า 1 คลัง
2546:
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 1 ผลิตภัณฑ์
2544:
ได้รับรองมาตรฐาน อุตสาหกรรมในตัวสินค้าจากสำนักมาตรฐานอุตสากรรม 1 ผลิตภัณฑ์
2543:
เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด
2533:
สร้างโรงงานผลิตสินค้าโดยเป็นกิจการแบบเจ้าของคนเดียว