หน้าแรก » ความรู้ » ดินเหนียว

ดินเหนียว

ดินเหนียว

ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด ซึ่งมีคุณสมบัติ ทึบน้ำ เหนียว เมื่อให้น้ำในปริมาตรที่เหมาะสม จะสามารถนำมาปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ เมื่อนำไปเผาจะแปรสภาพเป็นวัตถุแข็ง ไม่เปลี่ยนรูป วิธีการตรวจสอบดินเหนียวแบบง่าย ปั้นเป็นก้อนกลมได้ มีลักษณะเหนียวมาก ติดมือ และเป็นมัน สามารถรีดเป็นเส้นยาว ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตรได้โดยไม่แตก ประโยชน์ของดินเหนียว ด้านการเกษตร เหมาะสำหรับการทำนา ปลูกข้าว แต่ไม่เหมาะสำหรับพืชชนิดอื่น ด้านศิลปะ ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผา ทำภาชนะ เครื่องใช้ต่าง ๆ ใช้ขึ้นรูปในงานปั้น สร้างผลงานทางด้านประติมากรรม ด้านวิศวกรรม ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอิฐ ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง แกนดินเหนียวสำหรับเขื่อนดิน และเขื่อนหินทิ้ง ใช้เป็นวัสดุดิบในการผลิตเซรามิก เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม