หน้าแรก » อิฐมอญตันมือ » อิฐมอญตันมือ ขนาดประมาณ 14x6x3 ซม.

อิฐมอญตันมือ ขนาดประมาณ 14x6x3 ซม.

อิฐมอญตันมือ ขนาดประมาณ 14x6x3 ซม.

-อิฐมอญตันมือ ขนาดประมาณ 14x6x3 ซม.

-ปริมาณการก่อ ประมาณ 120 ก้อน/ตร.ม.

-บรรทุกด้วยรถบรรทุก10ล้อ 48,000 ก้อน/เที่ยว

-การจัดวางอิฐ ใช้คนขึ้น-ลง