หน้าแรก » อิฐแฝด,อิฐกล่อง 2 รู,อิฐมอญก้อนใหญ่ » อิฐแฝด,อิฐมอญก้อนใหญ่,อิฐกล่อง2รู

อิฐแฝด,อิฐมอญก้อนใหญ่,อิฐกล่อง2รู

อิฐแฝด,อิฐมอญก้อนใหญ่,อิฐกล่อง2รู

-ขนาดประมาณ 14x6x5 ซม. 
-ปริมาณการใช้ประมาณ 90 ก้อน/ ตร.ม.
-น้ำหนักประมาณ 0.55 กก.
-จัดส่งด้วยรถบรรทุก10ล้อ 25,000ก้อน รถบรรทุก6ล้อ 15,000 ก้อน
-ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ส่งสินค้าและปริมาณการใช้ สามารถสอบถามได้ทุกช่องทางเพื่อแจ้งราคาและเสนอราคาครับ