โรงอิฐยิ่งเจริญ เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอิฐมอญแบบมอก.และแบบธรรมดา มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 27 ปี เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เน้นการจัดส่งที่รวดเร็ว ตรงเวลา มีการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ และ10 ล้อ ด้วยพาเลท สะดวกในการนับ การเคลื่อนย้าย ลดความเสียหาย  และโรงอิฐยิ่งเจริญยังได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นมาโดยตลอด ด้วยการคัดเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่สามารถรับแรงอัด และการดูดกลืนน้ำ จนได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะยังคงควบคุมมาตรฐานนี้ตลอดไป

 
   
   
Copyright©2015, Rongit.com. All right reserved